Opsparing

18. maj 2011

Hjemme hos os har vi et stærkt fokus på at blive gældfri. Det bliver vi ved at bruge mindre end vi tjener, og ved at tjene mere.

På kort tid har vi fået vores gæld under kontrol ved at benytte en god metode som jeg på dansk kalder “Gælds-lavinen” (på engelsk debt-snowball).

Efterhånden som gælden er kommet under kontrol, har vi også fået mere fokus på opsparing.

For nyelig afholdt vi konfirmation. For nogen kan det være svært at afholde en store fest, rent økonomisk, men vi havde sparet op til både gaver og fest.

På samme måde har vi sparet op til nogle forbedringer af vores hus og den forestående sommerferie.

Problemet ved vores opsparing i øjeblikket er at den udelukkende er formålsbestemt. Og hvorfor skulle det så værer et problem?

Eksempelvis har vores ældste barn ønsket at blive udvekslingsstudent, hvilket vi helhjertet støtter. Det eneste problem er at vi ikke har sparet op til de penge det koster.

Vi har løst problemet ved at få en afdragsordning, men det er ikke den ideelle situation. Istedet skulle vi tidligere være startet på at opbygge vores Reservepulje.

En reservepulje er en opsparing hvor du fra starten bestemmer hvor stor den skal være. Du sparer op indtil målet er nået, og når det er nødvendigt at hæve til en uforudset omkostning, går du straks igang med at fylde hullet.

Størrelsen på reservepuljen er et emne for sig, og tidspunktet for oprettelsen er et andet diskussionspunkt.

Hvis man har meget gæld, som vi havde, så kan det være svært at overskue at skulle spare op. Personlig mener jeg at det er vigtigt at fornemme at man har gang i gældslavinen, før man har overskud til at starte en reservepulje.

Når det er sagt, så opret i det mindste en konto og bed banken lave en automatisk, månedlig overførsel på bare kr. 100.

En reservepulje skal dække uforudsete omkostninger, og uforudset indkomstnedgang.

I starten betyder det for de fleste at reservepuljen skal kunne dække en selvrisiko på en forsikring, en hvidevare der skal udskiftes eller en reparation på bilen. På længere sigt, særligt hvis du er selvstændig, skal reservepuljen kunne stå imod en periode med nedsat indkomst.

Vores første mål er at have en reserve på kr. 10.000 til uforudsete omkostninger (+ formålsbestemt opsparing). Det kan dække reparationer og uforudsete indkøb.

Det næste mål vil være at have en reservepulje der kan dække vores faste og variable udgifter og ydelser på lån i 3 måneder. Vi skønner at i løbet af 3 måneder vil vi kunne finde nye indkomstkilder hvis det skulle gå helt galt.

Er du i en situation hvor du hader dit job og let kan se for dig at du en dag skrider ud af døren, ja så har en reservepulje særlige relevans for dig.

Mange har en pensionsopsparing gennem en arbejdsgiver, men som selvstændig er du på egen hånd. Derfor kan du ikke sige opsparing uden at tænke pension. I min verden kommer pensionsopsparing dog efter gældslavinen og reservepuljen.

Lav en plan for at blive gældfri
Opret en minimalopsparing på f.eks. kr. 100 pr. måned
Sæt det første mål for din reservepulje til f.eks. kr. 10.000

Læg en kommentar hvis du har spørgsmål

Reklamer

Energi af malerrester

17. april 2011

Oprydning i malingresterI dag var en dejlig forårsdag på Bornholm, og jeg kunne mærke at der skulle lidt oprydning på programmet.

Oprydning giver mig god energi, og der er altid et sted som trænger.

Snart er det tid til at smøre havemøblerne og male vinduer på de mest udsatte steder, så jeg skal snart ud og købe maling og træbeskyttelse.

Derfor var det en god ide, syntes jeg, at rydde op i skuret hvor malerresterne har deres eget skab.

Efter at have tømt skabet, var der en frisk hylde til klude og pensler og en hylde til rensebenzin og terpentin.

Malerresterne blev alle checket, og de som var indtørrede eller rådne blev sat bag i bilen. Resten kom tilbage på en hylde, i rigtig pæn orden :o)

På vej hjem fra containerpladsen, hvor malerresterne blev afleveret, var jeg en smut i Netto, hvor det viste sig at der var træbeskyttelse på tilbud i denne uge.

Det var hurtig at slå til da jeg vidste, at jeg ikke havde noget træbeskyttelse på hylden.

Danskere i parforhold som har et nedskrevet privatbudget skændes mindre, og jo ældre parret er des større chance for at de har et budget. Det fremgår af en undersøgelse lavet af Nordea og offentliggjort i Jyllandsposten.

Da Fru A og jeg besluttede at blive gældfri, var det nødvendigt for os at lave et budget. Det har vi i en stor del af vores ægteskab anset for unødvendigt, og som i Nordea’s undersøgelse har det manglende budget til tider betydet at bølgerne gik højt.

Vi startede med et budget lavet i Excel, men da vi ret hurtigt blev trætte af at sende dokumentet frem og tilbage mellem os, lagde vi det ind på Google documents.

I budgettet tracker vi for de kommende 12 måneder,

 • indtægter
 • faste udgifter
 • variable udgifter
 • indbetalinger på lån
 • opsparing

Da vi begge er selvstændige med hver vores firmakonto, har vi aftalt et fast beløb som vi giver os selv i løn. Indtægter derudover er desuden børnepenge.

Faste udgifter er regner som el, vand, skolepenge, licens og forsikring. Hvis vi boede til leje ville huslejen nok også ligge her, men da vi er ejere har vi istedet for husleje et boliglån.

Variable udgifter er de poster som vi løbende kigger på hvor meget vi bruger. Dagligvarer, benzin, gaver, tøj, sko, tandlæge og andre mere eller mindre forudsigelige udgifter. Typisk holder vi regnskab med disse kategorier så vi ved nogenlunde hvor meget vi fremadrettet skal afsætte i hver kategori.

Indbetalinger på lån er samlet i en kategori for sig selv. Det giver mulighed for at se hvor meget vi betaler i samlede ydelser på alle lån, så vi kan holde dette beløb konstant, selv når et lån er betalt ud.

Sidste kategori er vores opsparing, hvor vi har listet de formål vi forudser at vi skal spare op til.

Gældslavinen i praksis

16. april 2011

I denne uge var der grund til fejring her i huset. Endnu et lån blev betalt helt ned, og dermed kom der endnu mere styrke på gældslavinen.

For nye læsere, så består gældslavinen meget kort i, at når et lån er betalt ned, så lægges ydelsen oven i en eksisterende ydelse på et andet lån.

I september lånte vi penge til at købe en brugt bil. Det vil være sidste gang vi stifter ny gæld. Pengene lånte vi af familie, og det var derfor, i vores optik, et lån vi gerne hurtigt ville af med.

Opskriften på en succesfuld gældslavine tilsiger, at man laver en liste over sine gældsposter og ordner dem i rækkefølge efter hvor eget man betaler i rente, for dermed at betale den dyreste gæld først. En anden måde at sortere dem på, er efter gældens størrelse, hvor man betaler den laveste restgæld først, for på den måde hurtigt at få gang i lavinen. Den sidste måde at sortere på er efter hjertet, fordi man som i vores tilfælde med billånet, gerne hurtigt vil tlbagebetale en bestemt gæld.

Da vi havde lånt penge til vores bil stod vi med 6 lån (sorteret efter restgæld)

Realkreditlån (uden afdrag 27 års løbetid)
Banklån I (8 års løbetid)
Privatlån I (uden afdrag)
Privatlån II (uden afdrag)
Boliglån II (18 måneders løbetid)
Billånet (8 måneders løbetid)

Som sagt besluttede vi som det første at sætte alt ind på tilbagebetaling af billånet, hvilket lykkedes efter 5 måneder. Vi overførte ikke umiddelbart ydelsen til et nyt lån, da vi havde tæret på reserverne for at indfri lånet, og desuden gerne ville sætte lidt til side på vores opsparing.

Det næste vi gjorde var at opsige en lille Selvpensionskonto, hvilket gav mulighed for indfrielsen af boliglånet. Ydelsen fra dette lån blev lagt oven i ydelsen på banklån I, hvilket har reduceret løbetiden til 5 år!

Desuden har ekstra indkomst betydet at vi nu også afdrager på privatlån II, og forventer at både det lån samt privatlån I kan være betalt ned i 2011, det er vores mål.

Det har været en befriende følelse at eliminere hele to lån så tidligt i 2011.

For snart 2 år siden skrev jeg om at være ramt af finanskrisen, og hvordan min kone og jeg har besluttet at leve vores liv.

Vores intention er at leve resten af vores liv sammen efter 3 principper.

 • Gældfrihed
 • Simple Living
 • Passiv indkomst
Efter at have toppet med 5 millioner i gæld, har vi fået solgt vores bolig i København og er flyttet til provinsen. Hvilket har reduceret gælden med 3 millioner.
Vi ejer det hus vi bor i, og vi skylder 1 million i huset. Det betyder at vi ved siden af vores boliggæld har 1 million i bank- og anden gæld.

Vores version af simple living går ud på at skære det overflødige væk så vi har tid og ressourcer til det vi elsker. Vi har således et stærkt fokus på den nære familie, på at rejse og på at eje lidt og ønske mindre.

Som selvstændige erhvervsdrivende er vi bevidste om og bekendte med at der er både fede og magre år. Derfor arbejder vi løbende på både at have færre udgifter og at have flere indkomstkilder. Vi har begge flere projekter igang og fokuserer meget på at skabe indtægtskilder der giver os lidt indkomst medens vi laver noget andet.

Essensen af det hele er at komme ud af gældsfælden, eje og købe mindre og i sidste ende ikke at behøve tjene så meget, men at kunne bruge tiden på dem og det vi elsker.

Overskriften skal ikke tages bogstaveligt, og slet ikke i disse håndboldtider, men det jeg vil fortælle er, at nogen gange kan det altså ikke betale sig at gå efter bolden, da er det manden man skal gå efter.

Efter min exit fra IT branchen i 2006, var jeg fra august 2009 på udkig efter et nyt job. Der var gået mere end et år siden jeg rejste til Californien for at udleve en drøm, og i mellemtiden havde finanskrisen, og dermed jobkrisen, indfundet sig i Danmark.

Min første indskydelse var at komme tilbage i konsulentbranchen, men opgaverne var der ikke. Dernæst gennemtrævlede jeg jobsites og aviser for ledige stillinger, men for hver uge var der flere og flere ansøgere til de stillinger jeg havde øje på.

En sen nat lå jeg og tænkte på mine muligheder og ønskede at jeg kunne blive klogere, at der var en måde at skifte mit perspektiv.

Få dage efter gik det op for mig at jeg havde jagtet bolden, ligesom alle min dygtige kollegaer som også var ude i et jobskifte. Det gik op for mig, at når alle søger den samme stilling er det som et klumpspil om bolden.

I stedet valgte jeg en ny strategi, at gå efter manden. Faktisk var det i starten u(nder)bevidst. Jeg begyndte at interessere mig for de firmaer som søgte nye medarbejdere og efterhånden også de firmaer som ikke søgte.

Min research fik mig til at reflektere over hvilken type firma jeg ønskede at arbejde for, og efterhånden som det blev klart for mig, blev mit fokus forstærket.

For at gøre en lang historie kort, så læste jeg en profil af direktøren for min nuværende arbejdsplads og vidste med det samme at det var der jeg skulle gøre brug af mine evner.

Hvis du leder efter nyt job så gå efter manden og ikke bolden.

Kender du den følelse at der er noget du ikke har lyst til. Det er svært at finde tiden fordi noget andet lige skal ordnes.

Du har mere eller mindre bevidst nogle prioriterede områder i dit liv som jeg her vil kalde fokusområder.

Fokusområder er de roller du har påtaget dig eller identificerer dig med. Det er her at dine daglige aktiviteter udspringer fra og hvor dine projekter har deres kilde.

Det siger derfor sig selv at fokusområderne i dit liv er meget vigtige at erkende, fordi det er her du fokuserer din tid i det daglige. Hvis det ikke er tilfældet, hvis du ikke bruger tiden og ressourcerne her, vil det formentlig føre til stress og utilfredshed i dit liv.

I min erfaring vil det at bruge tid på de rigtige fokusområder give energi i en opadgående spiral, medens “forkerte” fokusområder dræner dig for energi i en negativ spiral.

Forkerte fokusområder er områder hvor du engang følte det rigtigt at bruge din tid og dine kræfter, eller områder hvor andre fik dig til at bruge tid ved at tilskynde dig med ros, penge, sex eller andre belønninger eller irettesættelser.

Dine fokusområder kan typisk findes i nogle bestemte kategorier:

 • Familierelationer
 • Jobroller
 • Fritidsinteresser
 • Forpligtigelser du har påtaget dig frivilligt eller ufrivilligt

Nogen har mange fokusområder og andre har færre, det kommer dels an på hvor bevidst man er om sine fokusområder og hvor detaljeret man ønsker at reflektere over sit liv.

Selv har jeg valgt at have 6 fokusområder der relaterer sig til mine roller som mand og far, min sport, mit job (ét fokusområde) og mine to bi-beskæftigelser.

For hvert af de 6 områder sætter jeg mig jævnligt og tænker over om de stadig er vigtige, om jeg når mine mål, og om der er projekter jeg kan sætte igang som vil give mig endnu mere glæde af de fokusområder jeg har.

Her i december måned er det et specielt godt tidspunkt for mig  til at tænke frem i det nye år, på hvordan det kan blive mit hidtil bedste år, og fokusområderne hjælper mig til at finde retningen.

Hvad er dine fokusområder, og er det nogen som giver dig energi?

Hvad vil du gerne opnå indenfor hvert enkelt område i det kommende år?

Skriv en kommentar og fortæl om dine erfaringer med at definere de roller eller fokusområder som guider dit liv.