More than a year has passed since my last update.

I have been paying off both my part of the bank loan and also my tax debt.

The bank loan is actually two loans on which my ex-wife and I both make equal payments.

The bank recently agreed to split our two mutual loans into two personal loans. For my part this was to be on three conditions.

1: I must make an extra payment on my new loan of USD 8,900 and

2: My tax debt (USD 7,450) had to be paid off within 2014 and finally

3: I must make a monthly payment of USD 1,275 on the new loan.

I was able to meet those three conditions by securing a family loan with no interest and no monthly payments.

The new monthly payment is equal to what I have been paying until now to the bank and to the IRS.

My new debt situation as of October 2014:

Debt Pricipal
May 2009 October 2011 July 2013 September 2014
Mortgage 1 286,667 Payed off Payed off Payed off
Mortgage 2 178,333 Payed off Payed off Payed off
Mortgage 3 159667 159,667 Payed off Payed off
Bank loan 1 101,000 119,500 60,869 Payed off
Bank loan 2 64,333 Payed off Payed off Payed off
Bank loan 3 58,333 Payed off Payed off Payed off
NEW
Bank loan 4
54,545
Private loan 1 1,833 5,000 Payed off Payed off
Private loan 2 64,333 Payed off Payed off Payed off
NEW
Private loan 3
16,364
IRS tax debt 0.00 0.00 11,000 Payed off
Total debt 883,499 286,667 71,869 70,909

My accounts are still the same. Checking account for daily expences like food, clothes and gifts, usually paid with my debit card. Expense account for monthly expenses. This account is also where all income is going. From this account I now transfer a weekly amount to the checking account. Savings account which is my emergency account which currently holds USD 1,180, the goal for this account is USD 3,000.

Plan:

 • Build emergency account to USD 3,000
 • Pay off bankloan in 4 years
 • After that pay off family loan in 1 year
Reklamer
This is an update to my story of getting out of debt. It has also proven to be a story of my life, or at least the events that have taken place since my decision to get out of debt.
 
Main events that took place since my last update:
Since my last post my life has changed quite a bit.

A year ago my wife decided to leave me, and I now live with my two teenagers. in a rented house. I work in a hotel.

My eagerness to get out of debt is still strong, but being divorced is expensive because a lot of the cost of living is the same, but the household income is half of what it was. 

I owe money to the IRS and the bank, but we have just managed to sell the summer cabin and my new debt situation is listed below. 

Some of the loans were taken over by my ex-wife and some are now half for me and half for her.
Debt Pricipal
May 2009 October 2011 July 2013
Mortgage 1 286,667 Payed off Payed off
Mortgage 2 178,333 Payed off Payed off
Mortgage 3 159667 159,667 Payed off
Bank loan 1 101,000 119,500 60,869
Bank loan 2 64,333 Payed off Payed off
Bank loan 3 58,333 Payed off Payed off
Private loan 1 1,833 5,000 Payed off
Private loan 2 64,333 Payed off Payed off
IRS tax debt 0.00 0.00 11,000
Total debt 883,499 286,667 71,869
As you can my debt has been reduced substantially. My net equity equals my debt, a minus 72,000.
Plan
My loan to the IRS will be payed off in a year or two. After that I will put maximum effort into paying down the bank loan.

I hope to be debt free in no more than 5 years.
 
My plan going forward:
 • I have started a separate bank account for fixed expenses, to which I make a monthly transfer.
 • I have also started an emergency account where the goal is around USD 2,000.
 • I will stay a renter at least until my tax debt is payed off.

I will appreciate your comments.
________________________________________________________

Two and a half years ago I posted an entry called “Getting the snowball rolling“. I also promised to keep you updated, and here goes.
 
Main events that took place:
Since my last post our life has made many new turns.


After 15 wonderfull months in San Diego my family and I moved back to Denmark. We did this with huge regret, but the financial situation in California and the lack of jobs made it impossible to stay.


Coming back to Denmark we found out that the job situation was similiar to that of California. My wife had occasional consulting work and I managed to land a job at 7-Eleven and a grocery store. Times were tough.


I eventually landed a consulting gig in my field and things started looking better.

A year after returning to Denmark we managed to sell our apartment in a market still going down hill. This freed us of a great deal of debt. 


A new job allowing me to work geo-independantly caused us to move away from the city to live in the woods in a very rural area of Denmark. 


Living in our summer cabin relieved us of the cost of rent or a new mortgage, but winter was challenging. Over a period of 2 weeks we were snowed in, and the kids were home schooled almost the entire month of December. We really enjoyed living in the woods, but in the end the municipality wrote us a note that zoning laws prohibited the use of a summer cabin for year round living. We therefor now live in a rented house.

All the time we have been focused on reducing our debt. Below is a comparison between the situation 2½ years ago and now: 

Debt Principal           
  May 2009          October 2011  
Mortgage I 286,667 Payed off  
Mortgage II 178,333 Payed off  
Mortgage III 159,667 159,667  
       
Bank loan I 101,000 119,500  
Bank loan II 64,333 Payed off  
Bank loan III 58,333 Payed off  
       
Private loan I 1,833 5,000  
Private loan II 33,333 2,500  
       
Total debt 883,499 286,667
As you can see our debt has been reduced substantially. Out net equity however is negative, being around -20,000..
Plan
We havent been abel to pay off the small private loan. This friend loan is a pain, but the combination of hard times and this friend being a very good friend, asking us not to pay, has caused us to put the repayment on hold.
 
Selling our home, allowed us to repay the two big mortgages. The third one is a mortgage in our summber cabin. It is interest only (1,6%) for another 7 years. 
 

As a part of the sale of our home, the three bank loans were consolidated into one loan and partly repaid. For a period of time we made extra payments towards the principal and we hope to do that again. The loan is a 8 year loan, but during the first two years we have almost gained an extra year through those extra payments. 

Our plan going forward:

 • We are considering selling the summer cabin to reduce our debt further
 • We have decided to start saving for a down payment on a house.
 • We will continue to pay all we can on the bank loan.
 • The private loans will be payed in case of a windfall or when the bank loan is gone.
I will appreciate your comments
________________________________________________________

Opsparing

18. maj 2011

Hjemme hos os har vi et stærkt fokus på at blive gældfri. Det bliver vi ved at bruge mindre end vi tjener, og ved at tjene mere.

På kort tid har vi fået vores gæld under kontrol ved at benytte en god metode som jeg på dansk kalder “Gælds-lavinen” (på engelsk debt-snowball).

Efterhånden som gælden er kommet under kontrol, har vi også fået mere fokus på opsparing.

For nyelig afholdt vi konfirmation. For nogen kan det være svært at afholde en store fest, rent økonomisk, men vi havde sparet op til både gaver og fest.

På samme måde har vi sparet op til nogle forbedringer af vores hus og den forestående sommerferie.

Problemet ved vores opsparing i øjeblikket er at den udelukkende er formålsbestemt. Og hvorfor skulle det så værer et problem?

Eksempelvis har vores ældste barn ønsket at blive udvekslingsstudent, hvilket vi helhjertet støtter. Det eneste problem er at vi ikke har sparet op til de penge det koster.

Vi har løst problemet ved at få en afdragsordning, men det er ikke den ideelle situation. Istedet skulle vi tidligere være startet på at opbygge vores Reservepulje.

En reservepulje er en opsparing hvor du fra starten bestemmer hvor stor den skal være. Du sparer op indtil målet er nået, og når det er nødvendigt at hæve til en uforudset omkostning, går du straks igang med at fylde hullet.

Størrelsen på reservepuljen er et emne for sig, og tidspunktet for oprettelsen er et andet diskussionspunkt.

Hvis man har meget gæld, som vi havde, så kan det være svært at overskue at skulle spare op. Personlig mener jeg at det er vigtigt at fornemme at man har gang i gældslavinen, før man har overskud til at starte en reservepulje.

Når det er sagt, så opret i det mindste en konto og bed banken lave en automatisk, månedlig overførsel på bare kr. 100.

En reservepulje skal dække uforudsete omkostninger, og uforudset indkomstnedgang.

I starten betyder det for de fleste at reservepuljen skal kunne dække en selvrisiko på en forsikring, en hvidevare der skal udskiftes eller en reparation på bilen. På længere sigt, særligt hvis du er selvstændig, skal reservepuljen kunne stå imod en periode med nedsat indkomst.

Vores første mål er at have en reserve på kr. 10.000 til uforudsete omkostninger (+ formålsbestemt opsparing). Det kan dække reparationer og uforudsete indkøb.

Det næste mål vil være at have en reservepulje der kan dække vores faste og variable udgifter og ydelser på lån i 3 måneder. Vi skønner at i løbet af 3 måneder vil vi kunne finde nye indkomstkilder hvis det skulle gå helt galt.

Er du i en situation hvor du hader dit job og let kan se for dig at du en dag skrider ud af døren, ja så har en reservepulje særlige relevans for dig.

Mange har en pensionsopsparing gennem en arbejdsgiver, men som selvstændig er du på egen hånd. Derfor kan du ikke sige opsparing uden at tænke pension. I min verden kommer pensionsopsparing dog efter gældslavinen og reservepuljen.

Lav en plan for at blive gældfri
Opret en minimalopsparing på f.eks. kr. 100 pr. måned
Sæt det første mål for din reservepulje til f.eks. kr. 10.000

Læg en kommentar hvis du har spørgsmål

Danskere i parforhold som har et nedskrevet privatbudget skændes mindre, og jo ældre parret er des større chance for at de har et budget. Det fremgår af en undersøgelse lavet af Nordea og offentliggjort i Jyllandsposten.

Da Fru A og jeg besluttede at blive gældfri, var det nødvendigt for os at lave et budget. Det har vi i en stor del af vores ægteskab anset for unødvendigt, og som i Nordea’s undersøgelse har det manglende budget til tider betydet at bølgerne gik højt.

Vi startede med et budget lavet i Excel, men da vi ret hurtigt blev trætte af at sende dokumentet frem og tilbage mellem os, lagde vi det ind på Google documents.

I budgettet tracker vi for de kommende 12 måneder,

 • indtægter
 • faste udgifter
 • variable udgifter
 • indbetalinger på lån
 • opsparing

Da vi begge er selvstændige med hver vores firmakonto, har vi aftalt et fast beløb som vi giver os selv i løn. Indtægter derudover er desuden børnepenge.

Faste udgifter er regner som el, vand, skolepenge, licens og forsikring. Hvis vi boede til leje ville huslejen nok også ligge her, men da vi er ejere har vi istedet for husleje et boliglån.

Variable udgifter er de poster som vi løbende kigger på hvor meget vi bruger. Dagligvarer, benzin, gaver, tøj, sko, tandlæge og andre mere eller mindre forudsigelige udgifter. Typisk holder vi regnskab med disse kategorier så vi ved nogenlunde hvor meget vi fremadrettet skal afsætte i hver kategori.

Indbetalinger på lån er samlet i en kategori for sig selv. Det giver mulighed for at se hvor meget vi betaler i samlede ydelser på alle lån, så vi kan holde dette beløb konstant, selv når et lån er betalt ud.

Sidste kategori er vores opsparing, hvor vi har listet de formål vi forudser at vi skal spare op til.

Gældslavinen i praksis

16. april 2011

I denne uge var der grund til fejring her i huset. Endnu et lån blev betalt helt ned, og dermed kom der endnu mere styrke på gældslavinen.

For nye læsere, så består gældslavinen meget kort i, at når et lån er betalt ned, så lægges ydelsen oven i en eksisterende ydelse på et andet lån.

I september lånte vi penge til at købe en brugt bil. Det vil være sidste gang vi stifter ny gæld. Pengene lånte vi af familie, og det var derfor, i vores optik, et lån vi gerne hurtigt ville af med.

Opskriften på en succesfuld gældslavine tilsiger, at man laver en liste over sine gældsposter og ordner dem i rækkefølge efter hvor eget man betaler i rente, for dermed at betale den dyreste gæld først. En anden måde at sortere dem på, er efter gældens størrelse, hvor man betaler den laveste restgæld først, for på den måde hurtigt at få gang i lavinen. Den sidste måde at sortere på er efter hjertet, fordi man som i vores tilfælde med billånet, gerne hurtigt vil tlbagebetale en bestemt gæld.

Da vi havde lånt penge til vores bil stod vi med 6 lån (sorteret efter restgæld)

Realkreditlån (uden afdrag 27 års løbetid)
Banklån I (8 års løbetid)
Privatlån I (uden afdrag)
Privatlån II (uden afdrag)
Boliglån II (18 måneders løbetid)
Billånet (8 måneders løbetid)

Som sagt besluttede vi som det første at sætte alt ind på tilbagebetaling af billånet, hvilket lykkedes efter 5 måneder. Vi overførte ikke umiddelbart ydelsen til et nyt lån, da vi havde tæret på reserverne for at indfri lånet, og desuden gerne ville sætte lidt til side på vores opsparing.

Det næste vi gjorde var at opsige en lille Selvpensionskonto, hvilket gav mulighed for indfrielsen af boliglånet. Ydelsen fra dette lån blev lagt oven i ydelsen på banklån I, hvilket har reduceret løbetiden til 5 år!

Desuden har ekstra indkomst betydet at vi nu også afdrager på privatlån II, og forventer at både det lån samt privatlån I kan være betalt ned i 2011, det er vores mål.

Det har været en befriende følelse at eliminere hele to lån så tidligt i 2011.

For snart 2 år siden skrev jeg om at være ramt af finanskrisen, og hvordan min kone og jeg har besluttet at leve vores liv.

Vores intention er at leve resten af vores liv sammen efter 3 principper.

 • Gældfrihed
 • Simple Living
 • Passiv indkomst
Efter at have toppet med 5 millioner i gæld, har vi fået solgt vores bolig i København og er flyttet til provinsen. Hvilket har reduceret gælden med 3 millioner.
Vi ejer det hus vi bor i, og vi skylder 1 million i huset. Det betyder at vi ved siden af vores boliggæld har 1 million i bank- og anden gæld.

Vores version af simple living går ud på at skære det overflødige væk så vi har tid og ressourcer til det vi elsker. Vi har således et stærkt fokus på den nære familie, på at rejse og på at eje lidt og ønske mindre.

Som selvstændige erhvervsdrivende er vi bevidste om og bekendte med at der er både fede og magre år. Derfor arbejder vi løbende på både at have færre udgifter og at have flere indkomstkilder. Vi har begge flere projekter igang og fokuserer meget på at skabe indtægtskilder der giver os lidt indkomst medens vi laver noget andet.

Essensen af det hele er at komme ud af gældsfælden, eje og købe mindre og i sidste ende ikke at behøve tjene så meget, men at kunne bruge tiden på dem og det vi elsker.